Dr. Mowaffaq H. Mansi al-Shammari. 2020. "La Forma De expresión Del Aspecto Verbal español Según La teoría Coseriana En La Lengua árabe". مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع, عدد 60 (أكتوبر), 377-89. https://doi.org/10.33193/JALHSS.60.2020.324.