[1]
Dr. Mowaffaq H. Mansi al-Shammari 2020. La forma de expresión del aspecto verbal español según la teoría coseriana en la lengua árabe. مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع. 60 (2020), 377-389. DOI:https://doi.org/10.33193/JALHSS.60.2020.324.